ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ

Ի՞նչ է Ֆիզիկ-ը։

Ֆիզիկ-ը օգտագործողի համար հարմար ծրագրային գործիք է, որը նախատեսված է ֆիզիկայի խնդիրների լուծելու գործընթացը պարզեցնելու համար: Ընտրելով անհայտը և լրացնելով հայտնի արժեքները, Ֆիզիկը օգտագործում է համապատասխան ֆիզիկայի բանաձևերը և տրամադրում արագ և ճշգրիտ լուծումներ: Պետք է նշել որ ծրագիրը դեռ գտնվում է վերամշակման փուլում։

Ո՞րն է Ֆիզիկ-ի նպատակը։

Ծրագրի նպատակն է`
1. ծրագրից օգտվողներին տրամադրել ֆիզիկայի խնդիրներ լուծելու հարմարավետ գործիք,
2. օգնել ավելի լավ հասկանալ ֆիզիկայի հիմունքները,
3. բարելավել ուսուցումը,
4. խնդիրների լուծման գործընթացն ավելի մատչելի և արդյունավետ դարձնել։