Բանաձևեր

Ճանապարհ

s=v*t

s-Ճանապարհ

v-Արագություն

t-Ժամանակ

Ժամանակ

t=s/v

t-Ժամանակ

s-Ճանապարհ

v-Արագություն

Արագություն

v=s/t

v-Արագություն

s-Ճանապարհ

t-Ժամանակ

Խտություն

p=m/v

p-Խտություն

m-Զանգված

v-Ծավալ

Ձգողականություն

F=mg

F-Ուժ

m-Զանգված

g-Ազատ անկման արագություն

Զանգված

m=g*p

m-Զանգված

g-Ազատ անկման արագություն

p-Մարմնի կշիռ

Զանգված

m=P/g

m-Զանգված

g-Ազատ անկման արագություն

p-Մարմնի կշիռ

Մարմնի ծավալ

V=m/p

V-Մարմնի ծավալ

m-Զանգված

p-Մարմնի կշիռ

Ծանրույան ուժ

p=m*g

p-Մարմնի կշիռ

m-Զանգված

g-Ազատ անկման արագություն