Ֆիզիկան հեշտացրու ՖԻԶԻԿ-ի հետ

Օգտվիր

Մեր Մասին

Ֆիզիկ-ը օգտագործողի համար հարմար ծրագրային գործիք է, որը նախատեսված է ֆիզիկայի խնդիրների լուծելու գործընթացը պարզեցնելու համար:

Ընտրելով անհայտը և լրացնելով հայտնի արժեքները՝ Ֆիզիկը օգտագործում է համապատասխան ֆիզիկայի բանաձևերը և տրամադրում արագ և ճշգրիտ լուծումներ:

Նպատակ

Ծրագրի նպատակն է`
1. ծրագրից օգտվողներին տրամադրել ֆիզիկայի խնդիրներ լուծելու հարմարավետ գործիք,
2. օգնել ավելի լավ հասկանալ ֆիզիկայի հիմունքները,
3. բարելավել ուսուցումը,
4. խնդիրների լուծման գործընթացն ավելի մատչելի և արդյունավետ դարձնել։